Danışmanlık ve SMM

Danışmanlık ve SMM

Qurtuba Mühendislik, yatırımlarınızın öncesinde veya sonrasında alanında uzman ve tecrübeli proje yöneticileri ile, proje ve uygulama alanlarımıza yönelik tüm müşavirlik hizmetlerini vermeye haizdir.

Mühendislik büromuz "Serbest Müşavir Mühendislik" (SMM) hizmeti ile tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya tam yetkilidir. Ayrıca firmamız, elektrik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunabilmektedir.

Bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri.
 • Proje Hizmetleri;            
 1. Öneri Projesi            
 2. Ön Proje (Avan Proje)            
 3. Uygulama Projesi            
 4. Röleve Projesi            
 5. Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi)            
 6. Üretim Projesi (İmalat Projesi)            
 7. Son Durum Projesi            
 8. Detay Projeleri
 9. Elektrik Ruhsat Projeleri
 10. Jeneratör Ruhsat Projeleri
 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 
 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri
 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet)
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri
 • Devreye Alma, Kontrol ve Kabul Hizmetleri
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri (Müşavirlik Hizmetleri)
 • Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu
 • Test ve Ölçüm Hizmetleri
 • Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri 
 • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
 • Trafo İşletme Sorumluluğu
 • Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı
 • Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgelendirmesi