Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Günümüzün global ölçekte en önemli sorunlarından biri de enerji israfı ve sahip olunan enerjinin doğru kullanılamamasıdır. İşletme düzeyinde enerji verimliliğini artırma teknikleri, LED aydınlatma armatürlerinin kurulmasından yenilenebilir enerji ekipmanlarının kurulumuna kadar sürekli olarak genişlemektedir. Enerji verimliliğine yönelik öneriler, maliyetlerin ciddi manada düşmesine katkı sağlamaktadır.

Qurtuba Mühendislik'in enerji verimliliği uzmanları, müşterilerine özelleştirilmiş enerji verimliliği projelerinin finanse edilmesi ve uygulanmasının yanında, ayrıca yeni ekipmanların işletilmesi ve bakımı ile enerji tasarrufu olanağı sunmaktadır. Qurtuba, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu enerji verimli ortamlar için maliyet analizi yaparak, bütçe açısından uygun çözümler üretir.

Örnek olarak bir bina ya da tesisin enerji verimliliği alanında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası alması, yapının fatura maliyetlerinin azalmasına ve prestij kazanması anlamına gelmektedir. Qurtuba Mühendislik, her bir müşterisi için en iyi olan bu ve benzeri enerji yönetimi projelerini geliştirmek için yeterli teknik kapasiteye sahiptir.

Ayrıca ülkemizde artık, binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibinin Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi zorunlu hale getirilmiştir. Qurtuba Mühendislik, enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki yerini almıştır.