Abonelik ve Güç Artırımı

Elektrik Abonelik ve Güç Artırımı

Qurtuba Mühendislik, Türkiye genelindeki tüm illerde elektrik kurumlarından yapmak istediğiniz abonelik işlemleri ve elektrik güç artırım işlemlerinizin takibinde tam yetkili olarak hizmetinizdedir.

1

Ev, işyeri, atölye, fabrika v.b. tüm yapılarınız için gerekli elektrik bağlantısının yapılması ve reaktif cezaya maruz kalınmaması için gerekli kompanzasyon sistemlerinin tesis edilmesi.

2

Mevcut elektrik bağlantı gücünüzün yeterli gelmemeye başladığı durumlarda veya diğer bir ifade ile elektrik kullanımızın elektrik sözleşme gücünüzü aşması durumunda elektrik perakende satış şirketine güç artırımı talebinde bulunulması.

3

Gerek yeni elektrik aboneliklerinde, gerekse de mevcut aboneliklerin güç artırımı işlemlerinde elektrik kurumunun şart koştuğu yeni ana besleme kablolaması ve kazı tranşe uygulamalarının yapımı.

4

Konut ve dükkan elektrik aboneliklerinin ayrılması, birleştirilmesi veya bu yapıların tadilatı gibi hallerde gerekli izinler alınması ve takibi.

5

Elektrik aboneliklerinin iptali durumunda kurum tarafından iade edilmesi gereken güvence bedelinin ve teminat bedellerinin alınması için gerekli proje ve başvuruların gerçekleştirilmesi.