Yapı Denetimi ve Bilirkişilik

Yapı Denetimi ve Bilirkişilik

Qurtuba Mühendislik, yapımı devam eden veya tamamlanmış binaların belirlenen yönetmeliğe göre elektriksel açıdan denetleme işleminde de faaliyet göstermektedir. Binaların eksik denetlenmesi veya hiç denetlenmemesi sonucu, can ve mal kayıplarının artışı, yapı denetiminin yapılmasının önemini artırmıştır. Kanunlarla belirlenen düzenlemeler ile yapı eksikliklerinin giderilmesi ve düzeltilmesi, kayıpların önlenmesi adına yapı denetimi zorunlu hale getirilmiştir. 

Denetçi mühendislerimiz ilgili projede yer alan elektrik, telefon, yangın alarmı, asansör, yıldırımdan korunma v.b. tesisatları kontrol eder, proje kontrol formu hazırlayarak eksiksiz bir kontrol yapılmasını sağlar, ve tüm kontrollerden sonra binaya enerji verilmesi için iş bitimi belgesini tamamlarlar.

Qurtuba Mühendislik aynı zamanda, çalışma alanları ile ilgili kurumlar veya şahıslar arasında çözümsüz kalan ve uzlaşılamayan teknik konular hakkında gereken incelemeleri gerçekleştirip bilirkişilik hizmeti vererek teknik raporlar hazırlayabilmektedir. Elektrik bilirkişilik hizmetlerimiz süresince bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuatlara uymak, meslektaşlarımızla ve halkla olan ilişkilerimizde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak önceliklerimiz arasındadır.