İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak karşımıza çıkan iş sağlığı ve güvenliği kavramını "işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli , bilimsel çalışmalardır" şeklinde özetleyebiliriz. Bu sistem ile hedeflenen hem çalışanların, hem üretimin hem de işletmenin güvenliğini sağlamaktır.

Qurtuba Mühendislik, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasında müşterilerine destek sağlamaktadır. A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimiz ile çalışma ortamınızın gözlenmesi, periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması, kuruluşunuza özel risk analizlerinin oluşturulması, çalışanlarınızda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin pekiştirilmesi için eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.